Cosmetology Ventilation Standards

 

Farliga kemikalier

Lämplig luftventilation i nagelsalonger och andra kosmetologiverksamheter tar bort farliga ångor och damm från området. Arbetare och kunder som inte utsätts för dessa kemikalier kommer inte att ha några skadliga hälsoeffekter. Ventilation bör inte späda ut kemikalierna utan bör helt avlägsnas.

Luftmängd

Minsta mängd friskluft som en kosmetologistudio ska ha är 25 kubikfot per minut per passagerare. En kvalificerad HVAC-anställd kommer att vara kunna mäta luftflödet och låta dig veta om du ger åtminstone den lägsta rekommenderade mängden.

Avgassystem

Avgassystem bör ingå i arbetsstationerna på nagelsalonger. Det bör också finnas avgassystem i taket eller väggarna, och avgaserna ska ligga över arbetsstationerna. Ventilerade tabeller är de mest effektiva, men renoverad luft måste ersätta det som tas ut ur rummet. Ventilationssystemen ska ständigt köras under arbetstiden. Ventilationen av en kosmetologisk verksamhet hänvisar till hur mycket luft cirkulerar. Luften kan vara naturlig eller levereras av fläktar och luftkanaler. Mekanisk ventilation är mer konsekvent än naturlig luft.