Hur man ställer in tiden på en Rolex Watch

 

1.

Skruva av lindningskronan på din Rolex klocka moturs. Du borde känna att den dyker upp i slingrande läge. Om du inte känner att den ska dyka upp, visuellt kontrollera att det har rensat tråden. Din klocka är nu i lindningsläget så att du kan blåsa den nu om du vill.

2.

Dra ut lindningskronan till sista haket så långt det går. Det här är tidsinställningspositionen på din Rolex klocka. Du ser att den andra handen har slutat och gått till 12.

3.

Ställ in tiden genom att vrida lindningskronan medurs till rätt tid. Om din klocka har en datumfunktion, försäkra dig om att du inte ändrar datumet oavsiktligt.

4.

När du har nått rätt tid, tryck ned lindningskronan och skruva tillbaka den tills den är rätt stram. Det är inte nödvändigt att dra åt det. När du känner motståndet är det säkert. Detta gör din Rolex klocka vattentät igen.

Tips och varningar

  • Medan du har din klocka och i dina händer är det bra att kolla över det för skador eller lösa stenar. Om du hittar något, ta det till din smycken omedelbart.
  • Du behöver veta hur du ställer in tiden på din Rolex klocka men kan inte hitta ditt häfte. Eftersom det går så bra behöver du bara göra det två gånger om året för sommartid. Det är svårt att komma ihåg hur man gör något du gör bara ibland. Oroa dig inte. Denna artikel kommer att förklara det för dig i enkla, enkla steg att följa.