Hur man justerar Andis Clipper Blades

 

1.

Slå av och koppla ur clippersna.

2.

Titta på bultarna som fäster knivarna till knivarna så att du vet om du vill använda en flatskruvmejsel eller en Phillips skruvmejsel.

3.

Vrid bultarna moturs för att ta bort dem och sätt bultarna och knivarna på ett ställe där de kan 't gå vilse'.

4.

Rengör håret ur clippersna med en torr trasa. Använd inte vatten (du kan skada de elektriska komponenterna innanför klipparna).

5.

Torka av håret från klippbladet, först med en torr trasa och en liten borste för rengöringsklingblad och sedan med alkohol.

6.

Byt klippbladet, se till att tänderna på det övre bladet inte är jämnt matchade med tänderna på bottenbladet De ojämna tänderna gör det möjligt för dem att glida fram och tillbaka för att klippa håret.

7.

Vrid klipporna på och lätta oljan på bladet. För mycket olja kommer att orsaka att knivarna sticker , men bara tillräckligt med olja kommer att hålla dem på gång tills tiden kommer att justera bladen igen.

Vid något tillfälle måste alla justerbara klippare rengöras och oljas för rutinunderhåll så att de utför som de gjorde när de var nya. När bladen inte verkar klippa håret lika lätt eller högt brusande ljud när klipparna slås på, kan de behöva avlägsnas och rengöras noggrant och justeras igen.