Vad gör Raccoons värdefulla för jägare?

 

Historia

Wisconsin Department of Fish and Game säger att coonskins användes i stället för pengar under avvecklingen av Mississippi River Valley. Jakt vaskebjörnar var likvärdiga med myntpengar.

Modern Fashions

Raccoon päls är fortfarande mycket värdefullt eftersom det är hållbart, lyxigt och varmt.

Dollarvärde

Det totala värdet av tvättbjörnar som skördades mellan 1980 och 1989 i Nebraska ensam var över 1,2 miljoner dollar. Raccoons har länge varit en del av både urbana och lantliga amerikanska livet. Eftersom de är väl anpassade till städer och förorter ser vi dem ofta som skadedjur. Att jaga tvättbjörnar och sälja sina skinn är dock en viktig del av landsbygdsekonomin eftersom dessa djur kan vara mycket värdefulla.