Ångrumssäkerhet

 

Håll hydratiserad

Inom ett ångbad stiger din kroppsvärme vilket leder till ökad svettning. Följaktligen måste du fylla på någon hydratisering som förlorats genom svettning. Drick mycket vatten före och efter att ha besökt ett ångrum för att undvika risken för uttorkning. Vänta också en timme efter att ha ätit eller tränat för att komma in i ett ångbad för att förhindra överansträngning som kan orsaka uttorkning.

Undvik ångrum när det är sjuk eller skadad

Alla som lider av former av hjärt- och kärlsjukdomar, cirkulationsproblem, höga eller låga blodtryck och njursjukdom bör undvika att besöka ångbastu, eftersom överdriven värme kan förvärra deras tillstånd. Gravida kvinnor ska inte använda ångbastu. Alla som upplever hudinfektion, öm eller sår bör undvika att använda ångrum. Skador kan bli värre och kan sprida infektioner till andra kunder.

Se på klockan

Varje ångrum bör alltid innehålla en klocka som är synlig för rummets kunder. Undvik att spendera mer än 15 minuter i ett ångbad för att förhindra att din hälsa äventyras. Ett ångbad använder värme för att skapa en het och fuktig miljö. Ta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet medan du njuter av ett ångbad.